Wakil Pemasaran Untuk Pelbagai Program Di MalayShops Diperlukan

Selaras dengan program pembangunan yang sedang giat kami lakukan, kami di MalayShops sekarang membuka ruang untuk anda yang sedang mencari kerja sambilan. 
Kami memerlukan wakil pemasaran di semua negeri untuk meluaskan lagi operasi kami. Pelbagai program yang sedang kami jalankan terutamanya seperti projek brosur di MalayShops dan juga projek booklet MalayShops memerlukan tenaga pemasaran yang lebih ramai untuk merancakkan lagi operasi kami sekarang.
Kepada yang berminat untuk mendapat maklumat lanjut, sila gunakan ruangan pertanyaan berikut.
Tags: ,

Perihal pemilik blog

Mula melibatkan diri dalam perniagaan internet sejak tahun 2006. Sekarang menjadikan internet dan komputer sebagai alat untuk mencari dan meningkatkan pendapatan secara sepenuh masa. Di bawah label MalayShops, kami menyediakan perkhidmatan dan khidmat nasihat untuk peniaga-peniaga Melayu yang tiada masa, pengalaman, kewangan dan sebagainya untuk mengembangkan produk dan perkhidmatan mereka.