Mohonlah sebagai agen jualan kami di MalayShops hari ini

Kami di MalayShops sentiasa berusaha untuk memberikan pelbagai maklumat dan perkhidmatan yang terbaik dan terkini untuk semua pelanggan kami. 

Alhamdulilah dan terima kasih kepada semua yang sentiasa bersama dengan kami. Menjayakan matlamat kami untuk memperkenal dan mempromosikan bisnes anda semua secara online dan juga offline kepada lebih ramai pelanggan-pelanggan. 

Dengan sambutan dan kerjasama anda semua, MalayShops kini sedang berusaha untuk membuka pusat servis kami di Kuala Lumpur. Secara tidak langsung ianya akan memudahkan anda semua mendapatkan produk-produk yang ada di MalayShops

Justeru dengan perkembangan yang semakin menggalakkan ini, kami sedang mencari seberapa ramai wakil jualan dan pemasaran di seluruh Malaysia untuk memasarkan produk-produk yang akan dilancarkan secara berperingkat-peringkat ini. Buat masa ini, kami mempunyai produk tepung rangup serbaguna, minyak rambut Tunggal Hair Tonic, produk kecantikan dan kesihatan, kursus-kursus kecantikan, dan juga pelbagai produk dan kursus-kursus kemahiran yang boleh membantu anda meningkatkan tahap ekonomi. Kepada yang berminat, sila emelkan kepada malayshops@yahoo.com.


Tags: ,

Perihal pemilik blog

Mula melibatkan diri dalam perniagaan internet sejak tahun 2006. Sekarang menjadikan internet dan komputer sebagai alat untuk mencari dan meningkatkan pendapatan secara sepenuh masa. Di bawah label MalayShops, kami menyediakan perkhidmatan dan khidmat nasihat untuk peniaga-peniaga Melayu yang tiada masa, pengalaman, kewangan dan sebagainya untuk mengembangkan produk dan perkhidmatan mereka.